CHRISTINAS BLOMSTER

Handelsbetingelser

Christinas Blomster ApS forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i handels- og leveringsbetingelserne.
Sidst ændret d. 5. februar 2024. 

Generelle oplysninger

Christinas Blomster ApS, Lærkevej 2 B, 2680 Solrød Strand, Danmark.

CVR NR 42 50 23 32

📧 info@christinasblomster.dk

📞+45 60 57 00 21

www.christinasblomster.dk

Produktbilleder

Alle produktbilleder illustrerer produktets type, farve, størrelse og form. Produktbilledets pris er angivet på billedet. Prisen bestemmer produktets størrelse. Bestilles et produkt til en pris der enten er lavere eller højere end den afbillede pris, vil dette blive afspejlet i det leverede produkts størrelse. Vi leverer et produkt så tæt på det afbillede som muligt, men der kan forekomme afvigelser på grund af ændringer i butikkens varesortiment og som følge af sæsonudsving. Nogle produkter angives som "floristens valg" hvilket betyder at det 100% er op til den enkelte florist at udvælge de varer, produktet skal sammensættes af. I disse tilfælde er produktbilledet alene til inspiration.

Betaling

Christinas Blomster ApS modtager betaling via QuickPay. Ved betaling via QuickPay kan kunden bruge Dankort, Visa, MasterCard og Mobilepay.

Alle beløb er i DKK, danske kroner og er inkl. moms.

Det fremgår af betalingsvinduet, hvilke kreditkort der accepteres. Betaling med betalingskort kan være pålagt betalingsgebyr.

Ved kortbetaling hæves beløbet på leveringsdato.
Alle kortbetalinger bliver dog hævet senest 6 kalenderdage efter bestillingsdato.

Hvis en betaling ikke kan gennemføres, f.eks. hvis betalingskortet er udløbet, vil du få mulighed for at ændre kortoplysningerne. Denne information krypteres på betalingssiderne hos Quickpay som er certificeret af Visa og MasterCard. Christinas Blomster lagrer ikke følsomme kortoplysninger.

Bestillinger

Ved levering i Storkøbenhavn er det muligt at afgive bestilling før kl. 11.00 til levering samme dag. Forsøger du at afgive en bestilling, som ikke kan leveres inden for de nævnte frister, er det ikke muligt at afslutte bestillingen, og du vil blive bedt om at vælge en senere leveringsdato. Ved bestilling til Jylland og Fyn skal ordren bestilles senest kl.10, så vi kan nå og sende bestillingen videre til vores samarbejdspartner.

Ved levering til begravelse skal tidspunkt på dagen altid oplyses. Bestillinger på buketter, kranse og lignende med bånd skal afgives senest dagen før inden kl. 12.00. Bestillinger uden bånd til begravelse kl. 10.00 eller før skal afgives senest kl. 16.00 dagen før.

Hvis modtageren ikke er hjemme
Har du givet mulighed for at vi kan sætte bestillingen uden for døren, gøres dette.
Vi kan dog ikke erstatte evt. bortkomne bestillinger.

Hvis chaufføren vurderer, at det ikke er forsvarligt at efterlade bestillingen, tages bestillingen med retur til butikken.

Er bestillingen f. eks. til en etageejendom eller anden ejendom, hvor det ikke er muligt at komme ind i opgangen, eller forekommer der meget høje dags temperaturer og manglende skyggeforhold eller lave dags temperaturer, tages bestillingen med tilbage til butikken.
Når en bestilling tages med tilbage til butikken, afleveres et kort i modtagerens postkasse, hvor modtageren anmodes om at afhente bestillingen snarest muligt i butikken. Er det ikke muligt at aflevere et kort (primært pga. af aflåste hoveddøre til trappeopgange) forsøges modtager eller afsender kontaktet pr. telefon.

Vær opmærksom på levetiden på afskårne blomster og buketter, da der er tale om levering af unikke og håndlavede produkter, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 jf. § 7, stk. 2, nr. 1., derfor skal bestillingen afhentes, eller der skal aftales ny levering, hurtigst muligt.

For alle bestillinger

Ved ekstreme vejrsituationer som snestorm og isslag og ved andre force majeure lignende situationer (herunder andre tilfælde af ekstremt vejrlig, krig, strejke mv.) kan der forekomme uregelmæssigheder i leveringerne, og din bestilling vil blive leveret ved førstkommende lejlighed.

Levering på bestemte tidspunkter af dagen kan ikke loves, men vi gør selvfølgelig alt hvad vi kan, for at opfylde dine ønsker. Normalt leverer vi din blomster- eller vinhilsen inden for almindelig butiks-åbningstid. Alle leveringer til firmaadresser forsøges leveret inden kl. 16.00. Til ikke brofaste øer kan det forekomme at vi ikke leverer personligt og må bede modtageren om selv at afhente bestillingen ved færgelejet.

Levering af ordrer til hospitaler, hoteller, firmaadresser, ankommende eller afsejlende skibe kan ikke garanteres, da det ikke altid er muligt at levere til modtageren personligt. Vi gør opmærksom på, at kunden i forvejen må acceptere at betale for en ordre, der måske ikke når frem til modtageren.

Alle priser og gebyrer er inkl. moms.

 

Reklamation

VI garanterer, at en blomsterhilsen er frisk ved modtagelsen, at udbringning sker på den ønskede dag og at værdien af blomsterne svarer til det bestilte.
Eventuelle reklamationer skal ske direkte til butikken En sådan reklamation skal finde sted senest første hverdag efter leveringsdagen, og vurderingen vil i alle tilfælde bero på varens art og naturlige holdbarhed. Billeddokumentation for fejl og mangler er påkrævet for at der kan fortages en vurdering af sagen.

Fejl på din eller din udbyders tekniske udstyr er os uvedkommende.
Øvrige tekniske fejl vil blive rettet hurtigst muligt, efter det er kommet til vores kendskab. Der gøres opmærksom på, at købelovens mangelregler kan finde anvendelse på købet.

Fortrydelsesret

Der er som udgangspunkt ikke fortrydelsesret på afskårne blomster og buketter, da der er tale om levering af unikke og håndlavede produkter, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 jf. § 7, stk. 2, nr. 1.

Der er ingen fortrydelsesret på vin, chokolade og andre fødevarer, da der er tale om levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug.

Ansvarsfraskrivelse

Vi påtager os ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af manglende eller forsinket levering, tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling, eller tab påført på anden måde, ligesom Vi fraskriver os ethvert ansvar for tab forårsaget af, at brugere af hjemmesiden har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

Vi er ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved købte produkter, herunder fejl i data m.v., medmindre det kan påvises, at fejlen kan tilregnes os som forsætlig eller uagtsom.
Vi kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab.

Købelovens ufravigelige mangelregler finder anvendelse ved forbrugerkøb, der er omfattet af købeloven.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til kundeservice på info@christinasblomster.dk eller tlf.: +45 60 57 00 21. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Klagen skal indgives til

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for
Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du
angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.
Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Standardfortrydelsesformular
(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til: 
Christinas Blomster ApS, Lærkevej 2 B, 2680 Solrød Strand, Danmark.

E-mail: info@christinasblomster.dk 

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser: 

_________________________________________________________________

Bestilt den: ________________________________________________
Modtaget den: _____________________________________________
Forbrugerens navn: _________________________________________
Forbrugerens adresse: ______________________________________
Forbrugerens underskrift: ____________________________________
Dato: _________________
(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)