Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til kundeservice på info@christinasblomster.dk eller tlf.: +45 60 57 00 21. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Klagen skal indgives til

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for
Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du
angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.
Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Standardfortrydelsesformular
(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til: 
Christinas Blomster ApS, Lærkevej 2 B, 2680 Solrød Strand, Danmark.

E-mail: info@christinasblomster.dk 

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser: 

_________________________________________________________________

Bestilt den: ________________________________________________
Modtaget den: _____________________________________________
Forbrugerens navn: _________________________________________
Forbrugerens adresse: ______________________________________
Forbrugerens underskrift: ____________________________________
Dato: _________________
(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)