Reklamation

VI garanterer, at en blomsterhilsen er frisk ved modtagelsen, at udbringning sker på den ønskede dag og at værdien af blomsterne svarer til det bestilte.
Eventuelle reklamationer skal ske direkte til butikken En sådan reklamation skal finde sted senest første hverdag efter leveringsdagen, og vurderingen vil i alle tilfælde bero på varens art og naturlige holdbarhed. Billeddokumentation for fejl og mangler er påkrævet for at der kan fortages en vurdering af sagen.

Fejl på din eller din udbyders tekniske udstyr er os uvedkommende.
Øvrige tekniske fejl vil blive rettet hurtigst muligt, efter det er kommet til vores kendskab. Der gøres opmærksom på, at købelovens mangelregler kan finde anvendelse på købet.